Welcome to the Tongan culture wiki.


The map of Tonga.View Larger MapThis is the Tongan national anthem.

Lyrics (Tongan) :

ʻE ʻotua māfimafi
ko homau ʻeiki koe
ko koe ko e falalaʻanga
mo e ʻofa ki Tonga.
ʻAfio hifo ʻemau lotu
ʻaia ʻoku mau faí ni
mo ke tali homau loto
ʻo maluʻi ʻa Tupou.Lyrics (English) :Oh, almighty God!
You are our Lord,
It is You, the pillar
And the love of Tonga.
Look down on our prayer
That is what we do now
And may You answer our wish
To protect Tupou.